אימון עלויות פרויד 2016

אימון שבת

מסכמת מרתון פריז 2016

חצי מרתון ירושלים 2017 - צילום: שחר רז

אימון שבת

סובב עמק 2015

חצי מרתון תל אביב 2016

 
 טלפון: רון האואר 0522351548   |  דוא"ל: rnea@bezeqint.net
 
Facebook