מרתון ירושלים 2019

אימון שבת

מרתון טבריה 2020

מסכמת לירושלים 2019

 
 טלפון: רון האואר 0522351548   |  דוא"ל: rnea@bezeqint.net
 
Facebook